Vyhledávání


Kontakt

SeaBowl
Úvalská 631/28
Karlovy Vary

+420 353 228 236
+420 735 979 357

E-mail: info@seabowl.cz

Vážení hráči bowlingu,

 

jsme rádi, že jste navštívili náš bowling bar a žádáme Vás o dodržování následujících pravidel. Pro provoz těchto drah, Vaši spokojenost a bezpečnost platí následující provozní řád:

 1. Zájemci o pronájem drah jsou povinni se před vstupem do prostoru herny zaregistrovat u obsluhy drah

 2. Vstup na dráhy je povolen pouze v obuvi určené pro bowling. Hráči, kteří nevlastní bowlingovou obuv, si ji musí zapůjčit

 3. Používání zapůjčené obuvi „na boso“ je z hygienických důvodů zakázáno. Ponožky je možno zakoupit u obsluhy

 4. Vstup na dráhy je povolen též ve vlastní bowlingové obuvi

 5. Odchod mimo prostory herny v zapůjčené obuvi je zakázán

 6. Svévolná manipulace s příslušenstvím drah a zařízením herny je zakázána. Při jakékoliv závadě na dráze či ostatním zařízení okamžitě upozorněte obsluhu herny

 7. Zařízení herny a dráhy neničte a používejte dle pravidel bowlingu, slouží i ostatním

 8. Ukončení hry oznamte obsluze, na základě odehraného času vám bude vystaven účet

 9. Rezervace dráhy je zákazníkovi blokována 10 minut, pak má obsluha herny právo dráhu pronajmout jinému zákazníkovi. Žádáme zákazníky o včasné zrušení rezervace, pokud se nemůžete dostavit v objednaný čas

 10. Při pozdním příchodu na objednanou hru nevzniká hráči nárok na slevu a obsluhující personál je oprávněn účtovat hru v plné výši dle objednávky

 11. Za poškození soukromých bowlingových koulí nenese herna odpovědnost

 12. Zjevně podnapilým osobám nebo osobám pod vlivem návykových a psychotropních látek je vstup do bowlingového prostoru a na hrací dráhy přísně zakázán

 13. Na podavači koulí může být maximálně 10 koulí. Větší počet koulí může způsobit přetížení výtahu koulí a jeho poškození

 14. Hráč vyčká s odhodem koule. Předčasný odhoz vede k chybě stroje a jeho zastavení. Při úmyslném poškození je hráč odpovědný za způsobenou škodu na zařízení.

 15. Při porušování tohoto provozního řádu může být hráč vykázán z prostoru herny bez náhrady.